u05dcu05d5u05d2u05d5.png
ארון כיבוי אש כולל ציוד זרנוק מזנק ומטף.png
לחצן כיבוי אש
גלגלון רעם.jpg
 צטף גז הלוקרובון, מטף כיבוי אש אבקה 6 ק"ג, מטף כיבוי אש אבקה 3 ק"ג
גלאי עשן
תמונה רכזת כיבוי אש.png
ציוד מערכות כיבוי אש, ייעוץ פתרונות כיבוי אש, מכירה ציוד כיבוי אש, התקנה ציוד כיבוי אש, שרות ותחזוקה מערכות כיבוי אש

  

 

 

 

 

 

 

 

       

            

                                  

                

                      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

              

 

 

 

 

    

           

 

     

 

 

      

             

             

 

               

 

 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

  רעם בטיחות אש מוסמכת נציבות כבאות ראשית ומתמחה 
    התקנה, שירות, תחזוקה ואספקה בתחום מוצרים כיבוי אש
                לפי עמידה בדרישות התקן הישראלי . 
    

הנפקת אישורים לחברות הביטוח, רישוי עסקים וכיבוי אש.


 אספקה והתקנה ציוד כיבוי אש מתבצע לפי צרכי הלקוח
לאחר בדיקה והתאמה לדרישות תקן כיבוי אש.
אנו מבצעים בדיקות חודשיות / שנתיות עבור ציוד ועמדות כיבוי אש
הבדיקות נעשות בהקפדה ומקצועיות לפי הדרישות והתקנים :

גלגלון כיבוי אש לפי תקן 2206/2
בדיקת מטפים לפי תקן 129/1
זרנוקים בד לפי תקן 365
ברז שריפה - הידרנט 

אנו מבצעים תכנון, ייעוץ, התקנה ותחזוקה
עבור מערכות גילוי אש ועשן לפי תקן 1220  
מתבצע ברמה יסודית ומקצועית  בהתאמה נכונה
עבור סוג רכזת גילוי אש, גלאי עשן וציוד נלווה
מערכות גילוי אש ועשן.
בהתאם לכלל דרישות כיבוי אש ומכון התקנים


כמו כן רעם בטיחות האש מספקת ציוד כיבוי אש כגון:

מטף כיבוי אש אבקה 3 ק"ג
מטף כיבוי אש אבקה 6 ק"ג
מטף גז
מטף הלון
גלגלון כיבוי אש 30 מ' תקן 2206 
מזנק 1" רב שימושי
מזנק 2"רב שימושי
זרנוק בד פוליאסטר 15 מ' 2"
ארון כיבוי אש פיברגלס מבחר גדלים 
ארון כיבוי אש פח מבחר גדלים 
ברז שריפה - הידרנט
עמדות כיבוי אש ועוד.........


עבור: בתי עסק, בניינים, משרדים, מוסדות, בתים פרטיים, מבנים ועוד
לפי דרישות מכון התקנים הישראלי.

במהלך שנות פעילותנו רעם בטיחות האש צברה

מקצועיות, ידע וותק רב מערכות כיבוי וגילוי אש.

    פתרונות מערכות

  כיבוי אש וגילוי אש        

 

רכזת גילוי אש, מבחר מערכות גילוי אש
 מטף כיבוי אש מהיר ויעיל לכיבוי שריפה

מערכות כיבוי אש:
אין להקל ראש בכל הקשור להתקנת מערכות כיבוי אש ולציוד כיבוי אש, מטרת המערכות הללו היא לשמור על ביטחונם של האנשים בשעות חירום, למנוע אבדות בנפש ולצמצם היקף נזק לרכוש יקר ערך אשר עלול לקרות בשעת שריפה.
התקנה על ידי בעלי מקצוע בעלי הידע המקצועי יכולה להציל חיים.
בכל בניין מסחרי /מחסן/נכס מסחרי/מבנה עסקי 
יש לדאוג לציוד כיבוי אש להתקין ולהחזיקו במצב תקין ולבצע בדיקות עבור עמדות כיבוי אש , ציוד כיבוי וגילוי אש, ביקורת כיבוי אש
והבדיקות הינם שנתיות / דו שנתי / חודשיות ונעשות ע"י בודק מוסמך בטיחות אש לפי דרישה ועמידה בתקני הכבאות והמצאת אישורי כיבוי אש.

בעל עסק נדרש להמציא אישור שנתי או דו שנתי אם לרישוי עסק/ כיבוי אש/ חברת הביטוח
בדר"כ הדרישה תכלול חלק או כל ציוד הכיבוי וכל זאת לפי תנאי העסק:


* מטף כיבוי אש אבקה 6 ק"ג תקן 129/1 .
* התקנת גלגלון כיבוי אש 30 מ' 2206.
עמדה כיבוי אש התכלול ציוד כיבוי אש:
* ארון כיבוי אש פח / ארון כיבוי אש פיברגלס 80*120
* גלגלון כיבוי אש תקן 2206 - תכיל צינור כיבוי אש באורך 30 מ'
* זרנוק כיבוי אש 2 יח' באורך 15 מ' 2"
* מזנק 2" רב שימושי 1 יח'
* מטף אבקה 6 ק"ג 


רשות הכבאות רשאית לפי שיקול דעתה להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות או הוספת אמצעי ציוד כיבוי אש. ויש לפעול לפי דרישת הכבאות ולדאוג להתקנת מערכות כיבוי אש.
יועצי בטיחות האש שלנו מייעצים ודואגים לאישורי כיבוי אש לפי תנאי ומהות העסק ועמידה דרישות תקן אש  והמצאת אישורי כבאות הנדרשים.
רעם בטיחות האש מתקינה, משווקת ציוד כיבוי אש ודואגת להנפקת אישורים תקופתיים לרשויות כיבוי אש, חברות הביטוח, רישוי עסק, עבור טופס 4 ועוד

 

Animated Black Friday Facebook Event Cov

* מטף אבקה - יכולת הכיבוי מהירה מצילה חיי אדם ונזק ברכוש
   מיועד לכיבוי מוצקים, גזים, נוזלים
   יש לדאוג להתאים את כמות האבקה לפי הימצאות החומר ויכולת שימוש       בעת הצורך לפי הגדרות התקן.
   על המטף כיבוי אש להיות במקום נגיש.

סוגי מטפים:
> מטף כיבוי אש אבקה 3 ק"ג תקן 129             

> מטף כיבוי אש אבקה 6 ק"ג תקן 129
> מטף כיבוי אש לרכב 
> מטף כיבוי אש לבית 

* מטף גז - מתאים בעיקר לכיבוי שריפות הנובעים מלוחות חשמל
   ארונות חשמל וציוד חשמלי.


> מטף גז הלוקרובון - גז ידידותי לסביבה
> מטף גז הלון
> מטף co2


* מערכות כיבוי אש אוטומטי
מטפים הפועלים בצורה אוטומטי במצב שריפה


> אבקומט במבחר גדלים - מטפה אבקה אש אוטומטי

> כיבוי אורוסול בלוחות חשמל -
גז מעובה המשמש חומר כיבוי אש מתאים בעיקר לכיבוי שריפות הנובעים מלוחות חשמל.


> מילוי מטף כיבוי אש - מטף אבקה או מטף גז כאשר מיכל       המטף ריק או כמות החומר ירודה יש לדאוג להשלמת           החומר לתקינות המטף לשעת חירום. 

*  ברז כיבוי אש - ברז כיבוי נבחר לפי סוג הדרישה שעליו לשמש
ישנם סוגים שונים של ברז כיבוי אש ויש להתאימם לפי דרישה ותקן אש


> ברז כיבוי אש - הידרנט
> ברז הסנקה
> ברז כיבוי אש - ברז שריפה
> ברז גלגלון כיבוי אש


* ציוד נלווה לעמדה כיבוי אש

> מזנק 2" רב שימושי - ציוד נלווה בעמדה כיבוי אש

> מזנק 1" רב שימושי - ציוד נלווה בעמדה כיבוי אש
   המתחבר לצינור גלגלון כיבוי אש           

> זרנוק כיבוי אש בד 15 מ' כולל מצמדים 2" - ציוד נלווה              
> גלגלון כיבוי אש 30 מ' תקן 2206 -

מיועד לשימוש כאשר שריפה מתחילה להתפשט ויש צורך בשימוש מים לכיבוי השריפה גלגלון כיבוי אש יש מרסס זינוק אשר זרימת המים חזקה ומהירה עוזרת לכיבוי שריפות בצורה יעילה ובטוחה.

> גלגלון כיבוי אש לבית פרטי לטופס 4 -

כיום בבניה בית פרטי ישנה דרישה להתקנה גלגלון כיבוי אש, בחצר הבית או בכניסה אשר יחובר לצנרת כיבוי אש מברזל והגשת אישור התקנה ציוד כיבוי אש בנכס על מנת לקבל אישור טופס 4. 

> צינור לכיבוי אש - צינור כיבוי 3/4 באורך 30 מ' - הצינור מתחבר לתוף ברזל אדום.
        

> ארון כיבוי אש  -

ישנם סוגי ארונות כיבוי אש ומבחר גדלים ארון כיבוי אש מסוג פח הינם בצבע אדום ועל הארון יש לדאוג למדבקה המציינת כי הארון הינו ארון כיבוי אש ותכולת ציוד כיבוי אש המכיל בתוכו, הארונות מגיעים בגדלים שונים, בחירת הגודל הינה לפי מהות השימוש, מיקום הארון כיבוי וציוד כיבוי אש נלווה שצריך להכיל גודל הארון 

>ארון כיבוי אש פיבר-

ארון כיבוי המגיע מחומר עשוי מפיברגלס החומר מותאם לשהייה ארוכה בשמש. ארון כיבוי פיבר מגיע בצבע אדום ומבחר גדלים.
         

> מערכות כיבוי אש -

ישנם סוגי מערכות כיבוי אש מתקדמות אשר מותאמות ללקוח לפי דרישה ותקנים.

> בדיקת מטפים שנתית וציוד כיבוי אש -

בכל שנה יש לבצע ביקורת שנתית לציוד כיבוי אש על מנת לוודא את תקינות לשימוש בעת צורך בשעת חירום. הבדיקה מבוצעת על ידי בודק מוסמך בעל תעודת הסמכה כיבוי אש.
בסיום הבדיקות נמסר אישור תקינות שנתי לפי עמידה בדרישות התקן. 
האישור מתאים לכיבוי אש/ חברות הביטוח/ רישוי עסקים

 
גילוי אש ועשן 
> מערכות גילוי אש ועשן - התקנה ותחזוקה לפי תקן 1220

ישנם סוגים שונים עבור מערכות גילוי אש המערכות צריכות תואמות לצרכי הלקוח הנלקחות מכמה פרמטרים שונים- לאחר בחינת כל הפרמטרים נעשית התאמה ללקוח עבור מערכת הגילוי אש ועשן וציוד הנלווה הנדרש למערכת הגילוי 
התאמה והתקנה עבור רכזת גילוי אש וציוד נלווה עבור גילוי אש ועשן נעשית על ידי מומחים בעלי הסמכה מכון התקנים הישראלי לפי ת"י 1220 .

> אביזרי ומוצרי גילוי אש - מבחר מוצרי גילוי אש התואמים לסוגי רכזת גילוי אש שונות 

> רכזת גילוי אש- ישנם מבחר רכזות לבחירה לפי פרמטרים       שונים, רכזות גילוי עשן מותאמות לפי מיקום וצורך.

>גלאי עשן - מבחר גלאי אש ועשן לפי התאמה לסוג רכזת 

> גלאי עשן עצמאי - גלאי עשן המתחבר על ידי סוללה ישנם       סוגי גלאי עשן במבחר דגמים.

>גלאי קרן - גלאי עשן המופעל על ידי קרן אור

>מצבר לרכזת (סוללה לרכזת) - מותאם לפי סוג רכזת גילוי      אש המצבר מגיע בכוחות אמפר שונים.

                
* מערכות גילוי וכיבוי אש - התקנה, שרות ותחזוקה

* בדיקת ציוד כיבוי אש - אישורי תקינות עפ"י התקן הישראלי
 
* מתן אישור כיבוי אש עבור חברות הביטוח 

* מתן אישור כיבוי אש עבור קבלת טופס 4
 
* עפ"י התקנים הנדרשים בהתאם למכון התקנים וכיבוי אש

* מתן שירות בפריסה ארצית

*

עבור: בתי עסק, בניינים, משרדים, מוסדות, בתים פרטיים, מבנים ועוד

 

תוך כדי הבנה והענות לצרכיי וציפיות הלקוח,

נתינת פתרונות מתקדמים ושרותים מקצועיים בתחום כיבוי אש.

התקשר עכשיו לקבלת מחיר ללא תחרות!

 ערכה כיבוי אש לטופס 4, גלגלון כיבו אש 30 מטר תקן 2206, מטף אבקה 6 קילוי או 3 קילוי גלאי עשן עצמאי התקנה צ ציוד כיבוי אש וקבלת אישור כבאות

מוצרי כיבוי אש ואביזרי כיבוי אש

לייעוץ טלפוני חינם וללא התחייבות השאר פרטים

תודה על פנייתך, ניצור עימך קשר בהקדם